Kursy

TELC

The European Language Certificates

telc - „The European Language Certificates”

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem Association of Language Testers in Europe (ALTE).

System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Common European Framework of Reference (CEFR) Rady Europy.

Egzamin telc ma w założeniu przede wszystkim sprawdzać umiejętność komunikowania się kandydata w języku obcym, w mniejszym zaś stopniu znajomość gramatyki.

Egzaminy są przeprowadzane na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C1. Telc oferuje również egzaminy specjalistyczne m.in. z zakresu tematyki biznesowej czy technicznej.

Uznawalność certyfikatów TELC

Certyfikat telc jest uznawany na arenie międzynarodowej. Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2). Pozwala również na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

W Polsce egzaminy spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Stanowią one też podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

W Europie certyfikaty telc mają akredytację instytucji rządowych (Węgry, Czechy), są częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania) oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

 

Egzaminy telc w Centrum Europy

W styczniu 2013 roku Szkoła Językowa Centrum Europy uzyskała prawo przeprowadzania egzaminów TELC. 

W egzaminy organizowane są w maju lub w przypadku zebrania się większej liczby osób zainteresowanych egzaminem na danym poziomie.

Egzaminy składają się z części pisemnej oraz części ustnej. Część pisemna zawiera między innymi teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Część ustna testuje umiejętność prowadzenia rozmowy w języku obcym.

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
 • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Koszt egzaminu dla Słuchaczy Centrum Europy:

- język angielski B2: 540 zł
- język rosyjski B2: 540 zł

Koszt egzaminu dla osób spoza Centrum Europy:

- język angielski B2: 590 zł
- język rosyjski B2: 590 zł

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa


Więcej informacji na temat egzaminu na: www.telc.net

 

SWEDEX

Międzynarodowy egzamin z języka szwedzkiego

Międzynarodowy certyfikat Swedex jest potwierdzeniem znajomości języka szwedzkiego na poziomie A2, B1 lub B2. Może przydać się osobom zamierzającym mieszkać i pracować w Szwecji, jak również osobom pragnącym podjąć pracę w szwedzkiej firmie w Polsce.

Egzamin odbędzie się w SJ CE w terminach:

 • 14.07.2017 (poziom A2)
 • 11.08.2017 (poziom B1)
 • 29.09.2017 (poziom B2)
 • 13.10.2017 (poziom A2)
 • 24.11.2017 (poziom B1)
 • 08.12.2017 (poziom B2)


Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Ta pierwsza obejmuje takie elementy jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie krótkich form użytkowych, w tym listu prywatnego, a także wykonywanie ćwiczeń pokazujących znajomość słownictwa i gramatyki.

Egzamin ustny różni się w zależności od poziomu: egzamin na A2 zdaje się indywidualnie, a na B1 – parami. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z obu części egzaminu, powinny otrzymać certyfikat w okresie 2 miesięcy od egzaminu.

Koszt egzaminu dla słuchaczy Centrum Europy:

 • A2: 300 zł,
 • B1: 400 zł,
 • B2: 700 zł.

Koszt egzaminu dla osób spoza Centrum Europy:

 • A2: 400 zł,
 • B1: 500 zł,
 • B2: 800 zł.

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
 • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
z dopiskiem: SWEDEX.


Więcej informacji na temat egzaminu na: www.swedex.info.

 

Pliki do pobrania:

CNaVT

Międzynarodowy egzamin z języka niderlandzkiego

W Centrum Europy możecie Państwo zdawać międzynarodowe egzaminy z wybranych języków obcych. W przypadku języka niderlandzkiego będzie to egzamin CNaVT. Powstał on na zlecenie Niderlandzkiej Unii Językowej, a jego przygotowaniem zajęli się pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i Uniwersytetu w Amsterdamie.

Do egzaminu mogą przystąpić wszystkie osoby pragnące uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka niderlandzkiego na wybranym poziomie.

W dniach 13-14.05.2017 w SJ CE można przystąpić do następujących egzaminów CNaVT:

 • Maatschappelijk Informeel INFO,
 • Maatschappelijk Formeel FORM,
 • Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT,
 • Educatief Startbekwaam STRT,
 • Educatief Professioneel EDUP.

Poziomy według Common European Framework of Reference.
 

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania),
 • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
 • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. 

 

Koszt egzaminu: 130 zł( dla Słuchaczy Szkoły), 180 zł( dla osób spoza Szkoły)

 

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
z dopiskiem: CNaVT.

Termin składania zgłoszeń upływa 10.03.2017 r.


Więcej informacji na stronie: www.cnavt.org.


 

Pliki do pobrania: