Kursy

Język francuski

Francja Język francuski - kolejny z języków romańskich zaliczanych do wielkiej rodziny indoeuropejskiej. To język o ogromnym międzynarodowym zasięgu, używany jako język urzędowy w 22 państwach na świecie. W XVIII wieku francuski uważany był za język dyplomacji i kultury w kręgu europejskim, również w Polsce. Ślady popularności francuskiego pozostały w literaturze tamtego okresu, między innymi w powieściach Lwa Tołstoja, Tomasza Manna, a także w dialogach Fryderyka Nietzschego. Językiem francuskim jako ojczystym posługuje się ok. 150 mln ludzi na świecie. Francuski był bardzo popularny w Polsce, szczególnie wśród arystokracji. W całej Europie wykształceni ludzie posługiwali się na co dzień francuskim, na przykład arystokracja rosyjska.


Kursy języka francuskiego w Centrum Europy

W Centrum Europy poza kursami z języków mało znanych: skandynawskich, orientalnych i innych, oferujemy także zajęcia z języków bardziej znanych, a wśród nich z języka francuskiego. Zapraszamy na zajęcia w grupie lub w trybie indywidualnym.

Zajęcia grupowe

Organizujemy zajęcia grupowe z języka francuskiego. Warunkiem utworzenia nowej grupy jest zebranie się 4 osób na podobnym poziomie językowym, które opłacą kurs przed jego rozpoczęciem. Oferujemy naukę na poziomie podstawowym oraz na poziomach wyższych.

Zajęcia indywidualne

Proponujemy także możliwość indywidualnego nauczania języka francuskiego. W spotkaniach z lektorem mogą uczestniczyć jedna lub dwie osoby. Termin zajęć jest tak ustalany, aby odpowiadał wszystkim jego uczestnikom.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

1. Wypełniając formularz rejestracyjny lub --->

2. Dzwoniąc pod numer 22 629 45 88 lub --->

3. Przychodząc do Szkoły (ul. Wspólna 56 w Warszawie, I piętro).

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem ce@ce.edu.pl lub telefoniczny pod numerem 22 629 45 88.

ZAPRASZAMY!