Kursy językowe

Kursy z języka angielskiego będą organizowane od podstaw przez 240 godzin lekcyjnych w celu opanowania języka na poziomie A2. Planujemy uruchomić 16 grup po 12 osób każda. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie w siedzibie Szkoły Językowej "Centrum Europy" przy ul. Pankiewicza 3.

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne lub 3 razy po dwie godziny lekcyjne. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest tutaj. Na pierwszych zajęciach uczetnicy otrzymają podręczniki do nauki języka z serii New English File.

Po 240 godzinach zajeć przeprowadzony zostanie egzamin TELC A2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu otwiera przed Państwem nowe perspektywy i daje szansę rozwoju zawodowego. TELC jest potwierdzeniem znajomości języka obcego przy ubieganiu się o stanowiska w służbie cywilnej, a także w turystyce. Posiadaniem tego certyfikatu mogą pochwalić przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. Osoby, który uzyskały ten certyfikat, są również zwolnione z egzaminów doktorskich z nowożytnych języków obcych. Więcej informacji o egzaminie: www.telc.net.