Kursy komputerowe

Celem organizwane kursów komputerowych jest nabycie pełnego poziomu kompetencji komputerowych A wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Utworzonych zostanie 21 grup szkoleniowych na terenie województwa mazowieckiego, przede wszystkim na terenach wiejskich wg przeprowadzonej rekrutacji. Częstotliwość zajęć zależy od preferencji uczestników projektu: do 12 godz./tydzień (np. 3 dni x 4 godz, 2 dni x 6 godz, 1 dzień x 8 godz), w weekendy/dni robocze w godz. przedpołudniowych, popołudniowych lub wieczornych. Uczestnicy podczas szkoleń otrzymają catering.
 
Program 150-godzinnego kursu ECDL Profile obejmuje:
(1) Podstawy pracy z komputerem: przeglądanie internetu; informacje uzyskane z internetu; pojęcia związane z
komunikacją.
(2) Podstawy pracy w sieci: efekty pracy, zarządzanie plikami, sieci, pulpit, ikony, ustawienia.
(3) Przetwarzanie tekstów (MS Word): praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, przygotowanie wydruków.
(4) IT Security: kwestie bezpieczeństwa, bezpieczne zarządzanie danymi.
(5) Arkusze kalkulacyjne (MS Excel): użycie aplikacji, tworzenie dokumentu, zarządzanie arkuszami, reguły i
funkcje, formatowanie arkusza.
(6) Computational Thinking.

Po zdanych egzaminach ECDL Profile uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikat ECDL Profile.