Kursy

Poziomy nauczania

W naszej szkole stosujemy podział na poziomy biegłości językowej opierający się na europejskim systemie opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Każdy poziom obejmuje 52 godziny lekcyjne. Kurs każdego języka w naszej szkole jest rozpisany na 10 semestrów podzielonych na 3 ogólne poziomy biegłości językowej. Poniższa tabela obrazuje poziom biegłości językowej w odniesieniu do poszczególnych semestrów. 

SEMESTR POZIOM OPIS
semestr I A1 podstawowy
semestr II A1+ początkujący
semestr III A2 początkujący
semestr IV  A2+ początkujący
semestr V B1 średniozaawansowany
semestr VI B1+ średniozaawansowany
semestr VII B2 średniozaawansowany
semestr VIII B2+ średniozaawansowany
semestr IX C1 zaawansowany
semestr X C2 zaawansowany

 

źródło: Common Reference Levels: global scale

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą biegłości językowej, gdzie znajdą Państwo informacje o możliwościach osiągnięcia umiejętności językowych na poszczególnych poziomach.