O Centrum Europy

Egzaminy TELC

W styczniu 2013 roku Szkoła Językowa Centrum Europy uzyskała prawo przeprowadzania egzaminów TELC.

W styczniu 2013 roku Szkoła Językowa Centrum Europy uzyskała prawo przeprowadzania egzaminów telc - The European Language Certificates. Organizujemy również kursy przygotowujące do tych egzaminów.

System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Common European Framework of Reference tzw. CEFR autorstwa Rady Europy. Egzaminy są ukierunkowane przede wszystkim na sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych.

Egzaminy są przeprowadzane na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C1. Telc oferuje również egzaminy specjalistyczne m.in. z zakresu tematyki biznesowej czy technicznej.

W roku 2019 cena egzaminu TELC na poziomie B2 wynosi 600 zł (dla słuchaczy Centrum Europy), dla pozostałych 790 zł.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu otwiera przed Państwem nowe perspektywy i daje szansę rozwoju zawodowego. Telc jest potwierdzeniem znajomości języka obcego przy ubieganiu się o stanowiska w służbie cywilnej, a także w turystyce. Posiadaniem tego certyfikatu mogą pochwalić przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. Osoby, który uzyskały ten certyfikat, są również zwolnione z egzaminów doktorskich z nowożytnych języków obcych.
 

telc

 

Więcej informacji o egzamininach telc można uzyskać na stronie www.telc.net
 

Dokumenty należy złożyć na 40 dni przed planowaną datą egzaminu. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu telc prosimy o kontakt.