Kursy

Testy poziomujące - niderlandzki

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach z języka niderlandzkiego zapraszamy do wykonania testu poziomującego, a następnie dostarczenia go do sekretariatu naszej szkoły. Osoby, które wcześniej nie uczyły się niderlandzkiego, zapraszamy na kursy na poziomie podstawowym.

Przygotowane przez nas testy pozwolą ocenić, w zajęciach której grupy ćwiczeniowej powinni Państwo uczestniczyć. Rozwiązanie danego testu na poziomie bardzo dobrym pozwala na zapisanie się do grupy o poziom wyższej.

Bardzo ważne jest, aby poziom kursantów w danej grupie był zbliżony, dlatego – przed rozpoczęciem nauki – lektor przeprowadza rozmowę ze słuchaczem. To ona decyduje o przydzieleniu do konkretnej grupy. Dzięki temu możecie mieć Państwo pewność, że poziom zajęć będzie dostosowany do Państwa możliwości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie:
- na poziomie A1+ lub A2 powinny rozwiązać test poziomujący na poziomie A1
- na poziomie A2+ lub B1 powinny rozwiązać test poziomujący na poziomie A2
- na poziomie B1+ lub B2 powinny rozwiązać test poziomujący na poziomie B1
- na poziomie B2+ lub C powinny rozwiązać test poziomujący na poziomie B2
- na poziomie C1 lub C2 powinny rozwiązać test poziomujący na poziomie C.

Po wypełnieniu testy prosimy o kontakt z sekretariatem naszej szkoły.