Zasady rekrutacji

Oficjalna rekrutacja projektu rozpoczyna się 1. stycznia 2017 roku. Osoby spełniające poniższe kryteria mogą wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie.

Uczetnikami projektu mogą być:
- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadających wykształcenie maksymalnie średnie),
- zamieszkałe w województwie mazowieckim (w tym minimum 310 os. zamieszkałych na terenach wiejskich), w wieku 25 lat i więcej (w tym 310 os w wieku 50 lat i więcej),
- dotychczas nie uczestniczyły w Long Life Learning oferowanym w tożsamym zakresie w projektach dofinansowanych w Progamie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2013-2015.

Pierwszeństwo w rekrutacja mają osoby niepełnosprawne i osoby bez zatrudnienia.

Poniżej znajdują się dokumenty aplikacyjne dla osób, które chcą przystąpić do projektu. 

 

Pliki do pobrania: